Γνωρίστε την A & G FIBER OPTIX

Λίγα λόγια για εμάς…

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

A & G FIBER OPTIX SOLUTIONS

Η 12ετή ενασχόληση μας με τον χώρο των τηλεπικοινωνιών και των οπτικών δικτύων, είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία της A&G FiberOptix Solution, με σκοπό την εγκατάσταση , πιστοποίηση και την επίλυση βλαβών σε οπτικά δίκτυα και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σε ολόκληρη την Κρήτη.

Η συνεχείς παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η πολυετής εμπειρία των ιδρυτών της , ο εξοπλισμός με σύγχρονα ,πιστοποιημένα εργαλεία ,καθώς και η άριστη γνώση των δικτύων οπτικών ινών στο νησί, αποτελούν εγγύηση για την άμεση και πλήρη κάλυψη που μπορεί να προσφέρει η εταιρία μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

*Εγκατάσταση εξοπλισμού σε καμπίνες και κέντρα τηλεπικοινωνιών (dslam,routers etc) 

*Εγκατάσταση οπτικών καλωδίων ,συγκόλληση, τερματισμό και πιστοποίηση οπτικών ινών 

*Συντήρηση και αναβάθμιση  σε ενεργό εξοπλισμό(εγκατάσταση Adsl/Vdsl cards)

*Επίλυση βλαβών και δυνατότητα 24ωρης κάλυψης (Fiber & Coper cables)

*Αποκατάσταση βλαβών σε ενεργό εξοπλισμό παρόχων *Fiber to the Home ,NGA  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

*Sumitomo 72C fusion splicer Core alignment
*Fujikura 60S fusion splicer
*Exfo FTB-200 OTDR
*Exfo FBM powermeter

Στόχος μας είναι η συνεχής ανανέωση και συντήρηση του εξοπλισμού μας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η συνεργασία μας με εργολάβους χωματουργούς με πολυετή εμπειρία στο χώρο των οπτικών δικτίων, μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις οπτικών καλωδίων και αποκατάσταση βλαβών με μεγάλη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα .

A & G FIBER OPTIX SOLUTIONS

Επικοινωνήστε μαζί μας